Obilní trh  Brno - NS Obilňák   


.

1904

1910

1913

1915

1915

   Park na Obilním trhu v Brně
- na jeho místě bylo v dávné minulosti cvičiště koní a ještě na konci 19. století tam zela cihelná jáma. Teprve v letech 1906-1907 byl založen park mezi dnešními ulicemi Gorkého a Údolní podél hlavního průčelí budovy porodnice.
  S parkovým náměstím se v tomto prostoru původně nepočítalo, ale ke změně došlo v 70. letech 19. století. Pravidelná výsadba stromořadí s kruhovýmí záhony v centru parku zútulnila prostor mezi přilehlými sociálními ústavy. Při Údolní ulici to byl dnes již neexistující ústav milosrdných sester sv. Karla Bartolomějského, který byl i s kaplí zničen za Druhé světové války.
  Při severní straně náměstí to byly budovy městského sirotčince, založeného v letech 1871-72, které realizovali stavitelé Josef Arnold a Mořic Kellner podle projektu známého vídeňského stavitele Heinricha Drasche von Wartimberg. Dnes jsou tyto budovy součástí areálu filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Při západní straně parku se za stromy ukrývá hlavní průčelí Zemské porodnice, která byla vybudována v letech 1887-88 podle plánu zemského stavebního úřadu.
  Do parku zabloudil i spisovatel Jiří Kratochvil v románu Avion: "A jsme tady teď například od toho, abychom věnovali pozornost parku na Obilním trhu. Upravenému parčíku, opatřenému lavičkami, ale i mělkým ptačím bazénkem, sochou nymfy a pestrobarevnými záhonky. Sem hledí průčelí porodnice a z jeho oken šestinedělky.."
Nelze opomenout ani jednu z nejpůvabnějších miniatur moderní brněnské architektury. Tou je zastávka při ulici Údolní, která je posledním dokladem elegantního městského mobiliáře z období mezi válkami.
 
Její význam Kratochvil komentuje: "Před parkem na Obilním trhu dosud stojí jedno drobné dílko meziválečné architektonické avantgardy, malý zázrak brněnského funkcionalismu - tramvajová zastávka Oskara Pořísky, zkombinovaná navíc s WC (vpravo Dámy, vlevo Páni). Dnes je její stav: nevýslovný." K tomu není potřeba nic dodávat.
(Převzato z knihy Moje vzpomínka na parky a zajímavá zákoutí Brna. Vydalo Kulturní a informační centrum města Brna 2004, autorky textu Dagmar Černoušková a Miroslava Menšíková)

1947

1947

1958

1961

1961

1961

2004

 


mapa
letecký snímek

1. Obilní trh - historie
2. Gorkého ulice - historie
3. Porodnice FN Brno
4. Hrad Špilberk
5. Údolní ulice - historie
6. Čekárna architekta Oskara Pořísky -článek
7. Pamětní deska I. Blatného
8. kašna
9. socha

Pivnice U čápa
©  gep - APTIS MEDIA / čb snímky: Encyklopedie.Brna.cz z AMB