Křížové cesty
v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku


Křížová cesta Kuní Petrovice u Sedlčan

Křížová cesta ve Frymburku na Českokrumlovsku

Křížová cesta Vyšší Brod na Českokrumlovsku

Projekt na záchranu křížové cesty
na Studenec u Rožmerku nad Vltavou

Křížová cesta Římov v jižních Čechách

Křížová cesta Dobrá voda v jižních Čechách

Křížová cesta Železná Ruda na Šumavě

Meditační zahrada Plzeň

Křížový vrch u Chotěšova na Plzeňsku

Křížová cesta u kostela sv. Petra a Pavla
v Konecchlumí na Jičínsku

Křížová cesta na vrch Tábor u Lomnice nad Popelkou

Procházka po křížové cestě Skalka
nad kostelem sv. Josefa ve Starkově u Hronova

Křížová cesta poutní místo Křemešník u Pelhřimova

Kříž.cesta Zlaté hory v Jeseníkách k poutnímu chrámu p.Marie Pomocné

Křížová cesta na sv.Hostýně
oficiální web o sv.Hostýně 

Křížová cesta Svatý Kopeček Mikulov

Křížová cesta nad Chudčicemi na Brněnsku

a další..

Při pobožnosti jde kněz spolu s věřícími od jednoho obrazu (zastavení) k druhému, u každého se pomodlí, popřípadě vyloží smysl tohoto zastavení. Pobožnosti se konají obvykle v postní době odpoledne a jsou součástí přípravy na Velikonoce.

Také v Čechách a na Moravě existuje tradice vztyčování křížových cest, a to především na poutních místech. Křížová cesta je také součástí každého kostela, ať už má pouze podobu obyčejných křížů nebo jde o umělecké - sochařské nebo malířské ztvárnění.

 Samotná zastavení křížové cesty nevycházejí přímo z evangelií, jsou ale součástí širší katolické tradice. Jsou to: 1. Ježíš odsouzen k smrti, 2. Bere kříž na ramena, 3. Poprvé padá pod křížem, 4. Potkává Marii, svou matku, 5. Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž, 6. Zbožná žena osušuje Ježíšovi tvář, 7. Podruhé padá pod křížem, 8. Utěšuje jeruzalémské dcery, 9. Potřetí padá pod křížem, 10. Strhávají mu šat, 11. Přibíjejí ho na kříž, 12. Umírá na kříži, 13. Snímají ho z kříže a odevzdávají do náručí matky, 14. Ukládají ho do hrobu. (mb)  sv.HostýnKřížová cesta patří k pobožnostem římskokatolické církve. Věřící při ní v duchu provázejí Spasitele po čtrnácti "zastaveních", které připomínají Kristovo utrpení od odsouzení po jeho pohřbení. Pobožnost se vyvinula z poutí do Jeruzaléma, kdy se poutníci zastavovali na Kalvárii u míst Kristova utrpení. Ne všichni ale mohli podniknout pouť do Jeruzaléma. Z popudu františkánů proto byly křížové cesty napodobovány na různých jiných příhodných místech, kde byly na pahorcích stavěny dřevěné kříže s obrazy připomínajícími Kristovu poslední cestu. Dřevěné kříže byly zasazovány do zvláštních kapliček nebo byly zástupně chovány na stěnách uvnitř kostela.

text: Michaela Bartošová


© APTIS MEDIA  - gep, e-mail: gepemail.cz