Mgr. Pavel Gejdoš
webeditor Aptis Media
e-mail: gepemail.cz


Ing. David Krejčí
Aptis, fotoservis DK


Mgr. Tomáš Pavelka
Aptis,
ČSS Plánivy


Bc. Jiří Barnet
Aptis


Ing. Jana Pavelková
Aptis


Miloš Klapal
Aptis


Stálí spolupracovníci:
Petr Fiala
Ing. Josef Fencl
Mgr. Michaela Bartošová
Ing. Jan Doubek
Mgr. Jakub Havlíček
Mgr. Barbora Telferová
a další...